ARGE

Kaplama Kalınlığı Ölçümü:

Calotest yöntemi ile şahit numune kullanılarak kaplama kalınlıkları karakterize edilir.

Bilye ile krater açma yöntemi kaplama kalınlığını kontrol etmek için hızlı ve doğru sonuçlar sunar.

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü;

Ölçülecek olan yüzeyin üzerinde gezdirilen prob pürüzlü yüzeydeki dalgalanmayı işlemcisi sayesinde analog sinyale çevirerek kaplama öncesi ve kaplama sonrası veriler rapor edilir.

Adhezyon Ölçümü;

Rockwell sertlik testi yapılır ve ardından optik mikroskop kullanılarak girinti etrafındaki sert kaplamanın hasar modeli belirlenir.

VDI 3198’e göre tutunma kuvveti sınıflandırması;